SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POJEZIERZE W OLSZTYNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POJEZIERZE W OLSZTYNIE

  • Kołobrzeska 13
  • 10-444 Olsztyn
  • warmińsko-mazurskie
  • Telefon:
  • NIP: 739-02-03-848
  • REGON: 487798
  • KRS: 0000026607
  • Adres WWW: www.smp.olsztyn.pl
spoldzielnia-mieszkaniowa-pojezierze-w-olsztynie